Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

zv
20:51
3950 2e96 500
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaundonee undonee

July 25 2017

zv
18:45
8948 7fee 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viajuhudora juhudora
zv
18:42
9617 4a51
Reposted fromsohryu sohryu viaQdeu Qdeu
18:15
4050 aaf0 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viabadblood badblood

July 16 2017

zv
20:33
2788 d961 500
zv
20:31
8130 7bdc
Reposted frompapaj papaj viainina inina

July 09 2017

zv
19:27
0020 c509 500
Marek
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagdziejestola gdziejestola

July 07 2017

zv
17:24
Reposted fromonlyladies onlyladies viagdziejestola gdziejestola

June 26 2017

19:59
zv
19:59
5341 350d 500
Narai, Japan
Reposted fromvolldost volldost viabitstacker bitstacker

June 25 2017

zv
23:51
1712 aea0
Reposted fromstroschek stroschek viacoffeebitch coffeebitch
zv
23:50

Nie decyduj w złości, nie obiecuj w szczęściu

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
zv
23:50
3777 e8d7
zv
23:48

to chore. jakbym do szczęścia stał tyłem.

— Upadli poeci.
zv
23:33
zv
23:33
6022 dcf2 500
Reposted fromchudosc chudosc viagdziejestola gdziejestola

June 17 2017

zv
00:25
9738 7fd8
Reposted fromraksha raksha viacoffeebitch coffeebitch
zv
00:23
9798 dcf9 500
zv
00:22
Ludzie często w nocy mają zupełnie inne emocje niż rano. Nie mówiąc o postanowieniach.
— J.L.Wiśniewski "Los powtórzony"
Reposted fromniezwyykla niezwyykla viagdziejestola gdziejestola

June 16 2017

zv
23:42
- Lu­bisz mnie - ciągnęła da­lej - z po­wodu, o którym ci już mówiłam: przełamałam twoją sa­mot­ność, przechwy­ciłam cię tuż przed wro­tami piekła i znów obudziłam. Ale chcę więcej od ciebie, o wiele więcej. Chcę cię w so­bie rozkochać. 
— Hermann Hesse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl