Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

zv
21:52
6147 a608
zv
21:52
3368 5718 500
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa vialiwq liwq
zv
21:48
1853 41c2 500
zv
21:43
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viaplugss plugss
zv
21:42
Pierwsza zmysłowość zawsze tyczy pleców. Wszyscy w koło ględzą o pierwszym pocałunku; a przecież zawsze, jak ją pierwszy raz całujesz, twoja dłoń jej plecy obejmuje.  I bez tego objęcia, bez dłoni na plecach nie ma pocałunku. Wyobraź sobie słynny pierwszy pocałunek z luźno opuszczonymi wzdłuż ciała rękami.  Bez dotykania pleców nie ma pocałunku, bez dotykania pleców nie ma wzajemnej skłonności, bez dotykania pleców nie ma seksu, bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Plich
Reposted fromzabolandia zabolandia viainfime infime
21:40
0659 50a8
Reposted fromLittleJack LittleJack vialilacwine lilacwine
zv
21:40
7086 8458
Reposted fromssuccuba ssuccuba viaotella otella
zv
21:36
1505 c1e8
Reposted fromfungi fungi viaaperture aperture
zv
21:19
zv
21:19
1208 ed73
Reposted fromyoursunrise yoursunrise vialiwq liwq
zv
21:19
3555 b583
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaLusia Lusia
zv
21:18
4539 4e22
Reposted fromkajagie kajagie viasasorizanoko sasorizanoko

February 20 2017

22:41

mochachild:

I SWEAR TO FUCKING GOD BOB ROSS IS A GIFTED GOD

I DREW ALONG TO HIS VIDEO IN MS PAINT AND

image

HOW

image

THE

image

FUCK

image

THIS MADE ME SO HAPPY I DONT EVEN KNOW HOW PLEASE I ADVISE YOU GUYS TO DRAW ALONG WITH BOB ROSS IN MS PAINT IT IS AN EXPERIENCE I AM SO CONFUSED BUT PLEASED FUCKING DO IT

Reposted fromhellaradvsblue hellaradvsblue viaunknown6 unknown6

February 19 2017

zv
21:48
6195 2257 500
Reposted frombriatska briatska viacoffeebitch coffeebitch
zv
21:40
8108 7cde 500
Reposted fromableza ableza viaathlin athlin
21:36
3371 117b 500
21:35
4848 2d3a 500
Reposted fromunco unco viacoffeebitch coffeebitch
zv
21:24
3656 8473
Reposted fromdelain delain viaDeborahCurtis DeborahCurtis

July 10 2015

zv
16:28
4104 3cb9
Reposted fromitstoolate itstoolate viasoko soko
zv
04:55
4724 710b
Reposted fromzciach zciach
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl