Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

zv
21:20
6063 fbdf 500
soup navigation
Reposted fromnerdanel nerdanel viacoffeebitch coffeebitch

June 13 2017

zv
14:34
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
zv
12:18
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viapoolun poolun

June 11 2017

zv
18:15

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viaundonee undonee

June 08 2017

zv
20:00
Reposted fromcynamon cynamon viagdziejestola gdziejestola

June 05 2017

zv
18:10
8664 8f1a 500
Reposted fromowca owca viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
zv
17:43
4152 1d39 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaoutoflove outoflove

June 04 2017

zv
20:20
8656 6d6d 500
Reposted fromtfu tfu viaitmakesmecalm itmakesmecalm
zv
20:17
20:15
7583 e5b1 500

weheartdogs:

nothing has ever been more true

Reposted fromfrlendzoned frlendzoned viaHanoi Hanoi

June 01 2017

zv
21:46

May 31 2017

zv
23:02
6787 c3c6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRedPenny RedPenny
zv
23:02
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viaRedPenny RedPenny
23:01
6509 7c6a 500

as-per-usual:

adamtots:

beep beep

This is a masterpiece

Reposted fromGoToGirl101 GoToGirl101 viaret ret
22:58
7826 66bf 500
Reposted fromprettywomen prettywomen viakamlot kamlot
zv
22:58
zv
22:47
8936 6106 500
zv
22:47
5561 2c83
Reposted fromnyaako nyaako viaundonee undonee
22:39
3445 34f4 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viapoolun poolun
zv
22:39
Reposted frommefir mefir viapoolun poolun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl